مشخصات استاندارد
AMS 2020 استاندارد

استاندارد خصوصيات مواد هوا فضا
Aerospace Material Specifications
AMS استاندارد
This comprehensive database includes thousands of current aerospace material specifications issued by SAEs aerospace materials committees. New and revised standards are added to the database automatically upon publication, so database subscribers always have access to the most current information.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 4569 کد استاندارد : 297
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2020 دسته بندی : هوا فضا
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AMS جدیدترین استانداردهای
AMS AMS1533C
AMS AMS1533C:2019
AMS AMS2249J
AMS AMS2249J:2019
AMS AMS2261L
AMS AMS2261L:2019
AMS AMS2262H
AMS AMS2262H:2019
AMS AMS2280D
AMS AMS2280D:2019
AMS AMS2310G
AMS AMS2310G:2019نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute